Novice

Pričeli smo z raziskavo na terenu

Posted: 1. 2. 2017 ob 19:42   /   by   /   comments (0)

Pomemben del projekta ATENA predstavlja raziskava na terenu, s katero želimo ugotoviti, kakšno je stanje na področju izvajanja javnih politik, programov ter projektov v slovenskem javnem sektorju. Pričeli smo z izvajanjem strukturiranih intervjujev s predstavniki stroke/prakse z različnih vsebinskih področij (davki, okolje in prostor, e-uprava, energetika ipd.).

Že kmalu po razposlanih vabilih k sodelovanju smo prejeli lepo število pozitivnih odgovorov s predlaganimi termini intervjujev.

Veseli nas, da je odziv stroke pozitiven, kar očitno kaže na prepoznavanje tega področja kot zelo pomembnega.
Ekipa projekta ATENA