Novice

Pripravljamo znanstveno monografijo

Posted: 12. 9. 2017 ob 13:41   /   by   /   comments (0)

V okviru načrtovanih projektnih aktivnosti se v septembru 2017 pospešeno pripravlja znanstveno monografijo Pogledi na upravljanje javnih politik, programov in projektov. Na predhodno vabilo k sodelovanju se je s prijavami odzvalo več kot deset avtorjev, tako akademikov kot strokovnjakov za posamezne področne ali medresorske javne politike pri nas. V juliju 2017 so bili interesenti obveščeni o sprejetju prispevkov s posredovanimi smernicami o pričakovanih elementih polnih besedil. Rok za oddajo le teh je 5. 10. 2017, na kar bo izveden recenzijski postopek, monografija pa bo predvidoma izdana spomladi 2018. Monografija zajema več tematik, ključnih za projekt, kot so analiza posameznih dejavnikov strateškega oblikovanja in vrednotenja javnih politik, zlasti na instrumentalni ravni javnega upravljanja. Gre za študije izbranih vertikalnih politik (npr. raziskovanje, davki, okolje), kot tistih, katerih domet je horizontalne narave (npr. upravni postopki ali uslužbenski sistem).