Novice

Zaključujemo prvo fazo projekta

Posted: 2. 10. 2017 ob 9:34   /   by   /   comments (0)

Po polletnem premoru je vodja projekta prof. dr. Mirko Vintar sklical širšo projektno skupino, ki je na seji 27. 9. 2017 razpravljala o dosedanjih aktivnostih in rezultatih projekta v prvi od treh njegovih faz. Ta faza je pomenila predvsem analizo podatkov na temelju izvedenih 22 intervjujev z nosilci slovenskih javnih politik v zadnjih osmih mesecih. Ključnega pomena je v tem delu potrjena hipoteza projekta, da se izvajajo posamezni koraki, praviloma pa ne sklenjen krog analize stanja, načrtovanja in oblikovanja rešitev s konzultacijo javnosti in RIA, implementacije izbrane rešitve in naknadne evalvacije. To odpira potrebo po zbirnem modelu kazalnikov za spremljanje in razvoj boljših javnih politik. Možnosti rešitev bomo v nadaljnji drugi fazi projekta med drugim preverjali z mednarodno delavnico o dejavnikih uspešnega izvajanja javnih politik in projektov, ki se načrtuje spomladi leta 2018.