Novice

Novi člani projektne skupine

Posted: 14. 12. 2017 ob 13:02   /   by   /   comments (0)

Projektna skupina je na seji dne 13. 12. 2017 potrdila plan dela za l. 2018. Skupini pa sta se pridružila nova člana, doc. dr. Lan Umek in as. dr. Žiga Kotnik, ki se bosta prednostno posvetila empirični obdelavi analize intervjujev, izvedenih v l. 2017, kot temelja za nadaljnje oblikovanje kazalnikov oblikovanja in vrednotenja javnih politik v slovenski javni upravi.