Novice

Kvalitativna analiza intervjujev v slovenskih ministrstvih

Posted: 18. 1. 2018 ob 11:00   /   by   /   comments (0)

Ožja projektna skupina v tem mesecu z orodjem Atlas pospešeno izvaja kvalitativno analizo intervjujev, opravljenih v lanskem letu z nosilci 15 javnih politik v slovenskih ministrstvih in povezanih institucijah. Rezultat te faze projekta bo nadgradil kvantitativno analizo; gl. članek Mencinger et al. v Mednarodni reviji za javno upravo, št. 3-4/2017. Pričakujemo, da se bo pokazalo, kateri izmed identificiranih dejavnikov – strateški, institucionalni, pravni, procesno-metodološki, finančni ali organizacijsko-informacijski – so najbolj pomembni pri učinkovitem javno-političnem ciklu in kakšne so njihove povezave po moči in smeri. Nato bomo določili ključne podelemente in kazalnike teh dejavnikov, za končno oblikovanje celovitega modela načrtovanja, izvajanja in vrednotenja javnih politik.