Novice

Mednarodna delavnica April 2018

Posted: 3. 5. 2018 ob 7:22   /   by   /   comments (0)

Fakulteta za upravo Univerze v Ljublani je 19. in 20. aprila 2018 organizirala mednarodno dvodnevno delavnico o javni upravi in oblikovanju javnih politik, na kateri je bilo predstavljenih več mednarodnih in tudi v slovenski prostor usmerjenih raziskav. Na delavnici sp bili izpostavljeni rezultati temeljnega raziskovalnega projekta Atena (Razvoj modela za spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in projektov javnega sektorja), ki ga vodi prof. dr. Mirko Vintar.

Delavnice se je poleg mednarodno priznanih akademikov prof. dr. Michiela de Vriesa (Nizozemska), prof. dr. Ivana Koprića (Hrvaška), prof. dr. Calina Hintee (Romunija), prof. dr. Juraja Nemca (Slovaška) in prof. dr. Gerharda Hammerscmida (Nemčija) ter slovenskih in drugih tujih raziskovalcev udeležilo okoli dvajset predstavnikov slovenskih upravnih organov in nevladnih organizacij.

Asist. dr. Žiga Kotnik in doc. dr. Lan Umek (oba Fakulteta za upravo UL), sta predstavila predhodne rezultate projekta Atena, pridobljene v kvantitativnem in kvalitativnem delu raziskave za Slovenijo, kot poteka v zadnjih mesecih v ožji skupini s vodjem zasl. Prof. dr. Mirkom Vintarjem in sodelavci izr. prof. dr. Polonco Kovač, doc. dr. Tino Jukić idr. Empirične analize in primerjave kažejo, da pri nas vzorno sledimo evropskim načelom in smernicam razvoja, vendar pogosto le po zapisanem v strategijah ali predpisih. Očitno pa šepata izvrševanje in evalvacija javnih politik, med drugim zaradi (pre)velikega in pogosto menjajočega se političnega vpliva na odločanje po nestrokovnih merilih, premalo vključevanja javnosti in oprtosti odločitev na empirične podatke, pomanjkanja medsektorskega sodelovanja, previsoke osredotočenosti le na regulatorne in formalne vidike itd. O tej tematiki bo v sklopu TRP Atena v kratkem izšla tudi znanstvena monografija Pogledi na vrednotenje javnih politik, programov in projektov, projekt pa se bo nadaljeval z oblikovanjem kazalnikov vrednotenja, kar bo lahko uporab(lje)no tudi v slovenski upravni praksi.