Novice

Vabimo vas k sodelovanju pri raziskavi

Posted: 5. 12. 2018 ob 12:53   /   by   /   comments (0)

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani izvajamo raziskovalni projekt »Razvoj modela za spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in projektov javnega sektorja«, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. V okviru raziskave proučujemo ključne dejavnike uspeha izvajanja javnih politik, programov ter projektov (v nadaljevanju JPPP) v javnem sektorju (JS).

Naš osnovni namen in cilj raziskave je analizirati ter opredeliti ključne dejavnike, rešitve in orodja uspešnega vodenja razvojnih JPPP v Sloveniji. Nabor možnih vprašanj (vprašalnik), ki Vam bodo zastavljena tekom intervjuja, Vam predhodno posredujemo z namenom, da jih preletite in ugotovite, katere informacije bi lahko posredovali. Potrebno je poudariti, da ne obstaja pravilen ali napačen odgovor. Na splošno je za nas merodajno Vaše osebno mnenje, izkušnje in videnje področja. Vsi odgovori bodo zaupni in uporabljeni le za namene raziskave ter obravnavani in objavljeni zgolj agregatno.

Že vnaprej se zahvaljujemo za Vaš čas in Vašo pripravljenost za sodelovanje pri raziskavi!

 

S spoštovanjem,

prof. dr. Mirko Vintar, vodja projekta