Katalog kazalnikov

Osnovna struktura kataloga kazalnikov izhaja iz izčrpnega pregleda literature in predvsem iz lastne empirične raziskave. Katalog kazalnikov vsebuje 72 kazalnikov, ki jih je mogoče uporabiti z metodo grozdenja ali individualno. Vsak kazalnik v katalogu ima 14 atributov, vključno z natančno opredelitvijo, fazo političnega cikla, ravnijo evalvacije in vidikom evalvacije. Drugi atributi se nanašajo na vrsto kazalnika, vrsto lestvice, lestvico, metodologijo, podatkovne vire, zgodovino merjenja in pogostost, geografsko območje, merjeno vrednost, merjeno lastnost in reference. Predlagani katalog kazalnikov zagotavlja uporabno platformo za izgradnjo bolj specifičnih in zapletenih evalvacijskih okvirov, ki se lahko uporabljajo za evalvacijo konkretnih javnih politik, programov in projektov. Katalog kazalnikov je na voljo tukaj.